Nơi ươm mầm yêu thương và lòng biết ơn cuộc sống

Địa chỉ: Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413820432
Thực hiện theo nghị quyết TW4 về việc tổ chức chào cờ đầu tuần nhằm giáo dục đạo đức Cách mạng cho học sinh 
BÉ VUI TẾT HÀN THỰC 2021 TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN - PHƯỜNG THỊ CẦU - THÀNH PHỐ BẮC NINH