Nơi ươm mầm yêu thương và lòng biết ơn cuộc sống

Địa chỉ: Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413820432

VỆ SINH, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG CHUẨN BỊ ĐÓN CÁC BÉ YÊU ĐẾN TRƯỜNG

Nhà trường phối hợp cùng với lực lượng Đoàn thanh niên, đội dân quân và phụ huynh học sinh vệ sinh, cải tạo môi trường  trong và ngoài lớp học để chuẩn bị đón các bé yêu tới trường đón năm học mới ngày 01.10.2021