Nơi ươm mầm yêu thương và lòng biết ơn cuộc sống

Địa chỉ: Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413820432
 • Trần Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983706911
 • Vũ Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0886101189